Logo HJS Management BV

Afgelopen tien jaar in diverse (project)managementfuncties mede vorm gegeven aan de liberalisering van de energiesector. Deze complexe en dynamische veranderprocessen vereisen visie, beleid, tact, integriteit, doorzettingsvermogen, maar ook compassie en maatschappelijke betrokkenheid.

 

Het bereiken van consensus tussen verschillende partijen, de juiste balans vinden tussen investeringen en opbrengsten, resultaatgericht werken, inspirerend en coachend leiderschap bleken van doorslaggevend belang in deze veranderende omgeving.

 

Het efficiŽnter en slagvaardiger maken van de bedrijfsvoering, zowel organisatorisch als procesmatig zijn elementen die mij inspireren en uitdagen.

Selectie van opdrachten/betrekkingen

Business projectmanager energiebedrijf - netbeheerder
Implementatie nieuwe marktmodel processen binnen de organisatieonderdelen Corporatie Finance, Shared Services en Klant en Service.

Hoofd klantenbeheer
Ontvlechten van de gemeenschappelijke bedrijfsprocessen facturatie en debiteurenbeheer tussen de netbeheerder en Energiebedrijf na verkoop van het Energiebedrijf. Borgen en ontwikkelen van procesgerichte ketenprocessen.

Business Consultant
Advisering ter verbeteringen van het allocatie- en reconciliatieproces voor Elektra en Gas.

Projectmanager
Transitieproject van een regieorganisatie naar een full-service bedrijf: het integreren van de primaire bedrijfsprocessen en het† inrichten van teams en afdelingen.

 

 

LinkedIn-profiel van Hermen Schraa weergeven